Inredning i offentlig miljö

Inredningskoncept 

Återspeglar inredningen er verksamhet? Visar ni upp en miljö som stämmer överens med ert företag?

Valet av inredning påverkar oss människor mycket mer än vad vi kan föreställa oss. Då menar jag inte bara valet av färger och material, utan en genomtänkt rumsplanering som är funktionellt ändamålsenlig och trivsam. Genom att visa upp en miljö som stämmer överens med er verksamhet och företagets grundläggande värderingar så förstärker ni också er företagsimage mot besökande kund.

Förutom att inredningen är en del av verksamheten, så har den ett ännu större värde för de som verkar i lokalerna. Personer som arbetar i en trivsam miljö mår och presterar i längden bättre.

I min roll som inredningsarkitekt är mitt mål att skapa en trivsam och kreativ arbetsmiljö som förstärker er företagsimage.

Lokalanpassningar

Omvärlden förändras och med det våra behov och krav på vår verksamhet.

Våra offentliga lokaler, restauranger, kontor och mötesplatser behöver anpassas och byggas om utifrån den nya situationen.

Tillsammans gör vi en behovsanalys. Victorias interiör och arkitektur ser över vilka delar som kan återanvändas och ger förslag på nya material och lösningar. Vi ritar på ny rumsplanering. Vi ger förslag på färgsättning, ljussättning, akustiklösningar och föreskriver möbler och annan inredning.

Upplägg varierar och anpassas efter kund.

Victorias interiör och arkitektur

Vill ni få hjälp av en erfaren inredare? Så här går det till:

Ett arbete med mig, Victorias interiör och arkitektur, börjar med en behovsanalys av ert företag. Utifrån en gemensam plattform arbetar jag fram ritningar på rumsplaneringar och vägguppställningar. Jag tar fram materialprover gällande golv, väggar och tak. Jag jobbar igenom en färgsättning på textilier och övriga detaljer i inredningen. En ljusplan upprättas med tillhörande armaturförteckning. Passande möbler tas fram sammanställt i en möbelförteckning. Jag administrerar inköpen, tar emot leveranser. De sista inredningsdetaljerna färdigställer jag på plats.

Victorias interiör och arkitektur driver och ansvarar för ert inredningsprojekt från början till slut. Vi tillämpar individuell prissättning.

Välkommen att kontakta inredningsarkitekt Victoria Frigert för ett kravlöst möte där vi kan diskutera era behov.