Grön miljö

Victorias interiör och arkitektur fick i uppdrag att ta fram ett helhetskoncept för inredningen till Derome Hus huvudkontor i Varberg.

Utgångspunkten var att förstärka känslan av det innovativa och framåtblickande företaget i en sammanhängande grön tråd.

Victorias interiör och arkitektur arbetade fram ett inredningskoncept som gav uttryck för Deromes verksamhet och dess kärnvärden. Skogen, det gröna och den genuina träkänslan fick bli en viktig del i hela byggnaden.

Victorias interiör och arkitektur tog fram utvändig plåt och fasadkulör. Vi tog även fram invändiga material- och färgval gällande golv, väggar och trappans utformning.

Invändiga miljöer ritades upp såsom matsal, offentliga rum, mötesrum och kontor. Vi valde textilier i skogens färger, ljudabsorbenter med grön mossa. Vi tog fram trärena möbler i enkel design.

Resultatet blev en trären grön miljö.

Beskrivning: Inredningskoncept
Plats: Derome Hus huvudkontor, Varberg

Se referens från Derome Hus