Bostadsmiljö

Victorias interiör och arkitektur fick 2021 i uppdrag att arbeta fram en vision, ett helhetskoncept över det framtida sommarstugeområdet på Torsö (Sundet 3:88). Området avser 12 tomter planerade för fritidsbostad. Fritidsområdet är vackert beläget på en höjd med utsikt över Vänern och det vackra brofästet.

Visionen arbetas fram med utgångspunkt från detaljplan, platsens natur och förutsättningar, miljöpsykologi och bygdens kärnvärden som grund. Victorias interiör och arkitektur har lagt stor vikt vid att utforma området med utgångspunkt till att skapa goda vanor för en hållbar livsstil och ökat välbefinnande.

Mattssons Fastighetsutveckling äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder med människa och miljö i centrum. Företaget har sedan länge haft fokus på hållbara, energieffektiva byggnader med hög designkvalité.

Beskrivning: Vision, helhetskoncept över fritidshusområde
Plats: Torsö, Mariestads skärgård
Stadie: Pågående projektering 2021

Se referens från Mariestads Fastighetsutveckling i galleriet nedan

Mariestads Fastighetsutveckling är ett dotterbolag till Mattssons Fastighetsutveckling.