Om Victoria – engagerad inredningsarkitekt

Jag bor tillsammans med min man Lars och våra barn Wilma och Olle på Albrekts gård i det gamla fiskeläget Bua, ett par mil från Varberg i Halland. I mitt företag Victorias interiör och arkitektur har jag den oerhörda ynnesten och glädjen att arbeta som inredningsarkitekt inom ett område som ligger mig varmt om hjärtat: Att skapa fungerande, naturliga, harmoniska och trivsamma miljöer där människor blomstrar och har det bra.

Min bakgrund som inredare

Mitt första jobb på Ikea 2003 blev starten på min långa inredningskarriär. Under nio år fungerade Ikea som mitt andra hem och gav mig erfarenhet av allt från att bygga kommersiella utställningar, arbeta med belysning ur ett globalt perspektiv till att sedan bli ansvarig inredare på inredningsavdelningen.

Efter fem år som inredare på Ikea och studier i Bostadsutformning startade jag 2012 Victorias interiör. Möbeldesign och inredning har alltid varit min stora passion och att arbeta i egen regi var väldigt utvecklande. Under fem års tid arbetade jag tillsammans med flera företag i stora ombyggnadsprojekt.

Victorias interiör tog fram ritningar, arbetade fram inredningskoncept, exteriöra och interiöra materialval, färgsättning och möbelförslag. Vi ritade egna platsbyggda inredningslösningar. Vi projekterade och var drivande från idé till färdig miljö. Under åren etablerades många fina samarbeten.

Inredningsarkitekt på Arkitekterna Krook & Tjäder i Halland

Efter 5 år med Victorias interiör var det återigen dags att pröva mina vingar och jag kom att få anställning på arkitektkontoret Arkitekterna Krook & Tjäder som Uppdragsansvarig inredningsarkitekt, med ansvar för helheten i projekt, leverera inom budget, samt aktivt utveckla och förvalta kundrelationer.

Tiden på arkitektkontoret i Halland blev en lärorik resa på många sätt. Nya utmaningar som jag med glädje och engagemang tog mig an tills den dag då utbrändheten knackade på dörren.

Uppmärksammad av branschtidningen Arkitekten

Sommaren 2017 uppmärksammades jag av Arkitekten, Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning. Jag intervjuades inför min start som inredningsarkitekt på Arkitekterna Krook & Tjäder i Halmstad.

Läs Arkitektens artikel om mig!

Victorias interiör och arkitektur

Naturens rum

Vägen tillbaka till mitt rätta element tog sin tid. Naturen blev viktig för mig och dess egenskaper kom att lära mig mycket.

Naturen ger oss kraft, energi och föder vår kreativitet och där och då fick Victorias interiör ny form och liv igen.

Att inreda miljöer med naturens egenskaper och dess olika element och där inredningen är omsorgsfullt vald för att ge oss människor ett ökat välmående över tid är min passion.

Husets själ sitter i arkitekturen

Under årens lopp har jag utvecklat ett starkt intresse för arkitektur och möjligheterna att skapa en genuin känsla genom att bevara och förädla husets tidstypiska drag. Det blir för mig grunden för den inredningsarkitektur som sedan följer.

Arkitektur är också något som påverkar oss människor och väcker känslor. När husets arkitektur harmonierar med en genomtänkt och finstämd inredning så känns det i oss och vårt välmående ökar.

Att driva Victorias interiör och arkitektur igen är den finaste och bästa utmaningen för mig!

Välkommen att kontakta mig!