Arkitektur och god design

Arkitektur och god design för ökat välmående

Hur kan vi med hjälp av arkitektur och god design skapa förutsättningar för ett ökat välmående?

Idag vet vi att miljön och dess utformning spelar roll för människans hälsa. Genom en genomtänkt och vacker inomhusmiljö så skapas goda förutsättningar för trivsel och god hälsa.  När vi mår bra så kan vi göra gott för någon annan.  

Arbeta förebyggande – det vinner alla på

Victoria Frigert Inredningsarkitekt Att arbeta långsiktigt och förebyggande med rumsutformning och design är mycket viktigare än vad vi kan tro. Det behöver inte vara kostsamt att få till en bra inomhusmiljö, utan positiva förändringar kan åstadkommas med små insatser.

Hur ska vi då göra i praktiken?

Jag hoppas kunna inspirera och sprida kunskap om vikten av att jobba med rumsutformning utifrån ett hälsoperspektiv. 

Föredrag hos er – under frukosten, kickoffen eller ledningsmötet!

I ett personligt föredrag delar jag med mig av de värdefulla erfarenheter, viktiga insikter och kunskaper jag fått till mig både som inredningsarkitekt och som människa. 

Ni får ta del av en rad åtgärder som främjar kreativitet, trivsel och god hälsa.

Föredraget sker hos er i ett upplägg enligt era önskemål.

Föredragets längd är 1 timma och med frågestund efteråt.

Möjlighet att komma till min gård i lantlig miljö

Önskar ni komma till min gård, Albrekts gård i Bua (nära Varberg i Halland), så finns det möjlighet i höst och vinter.

Bokning & info

Vill ni boka mig eller få ytterligare information? Skriv till: !